Spreker nummer 6: Theunis Piersma!

Theunis is hoogleraar Trekvogelecologie aan de University of Groningen en waddenbioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij is een van de grootste voorvechters van het behoud van de Waddenzee.

Als bewoner van het Friese platteland ervaart hij de effecten van de opwarming van de aarde en de industrialisatie: ‘Het ecologisch systeem van onze laatste wildernis wordt de laatste twintig jaar gestaag afgebroken’. Waar de rijksoverheid zich vooral richt op groene energie en windmolens, pleit Theunis voor een natuurlijke benadering. Op 5 oktober vertelt ‘ie hoe!

Scoor je (gratis) tickets hier: http://tedx.frl/tickets/